CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

6  „Vstaň, jdi do města a ti bude řečeno, co máš dělat.“

6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat."

6 Vstaň a jdi do města; tam se dozvíš, co máš dělat."

6 A on třesa se a boje se, řekl: Pane, co chceš, abych činil? A Pán k němu: Vstaň a jdi do města, a bude tobě povědíno, co bys ty měl činiti.

6 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ εἴσελθε εἰς τὴν πόλιν, καὶ λαληθήσεταί σοι ὅ τί σε δεῖ ποιεῖν.

6 Tremurând şi plin de fricã, el a zis: "Doamne, ce vrei sã fac?" "Scoalã-te" i-a zis Domnul "intrã în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie sã faci."

6  But get up and enter the city, and you will be told what you are to do."