CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

20 a hned v synagogách hlásal Ježíše, že on je Syn Boží.

20 a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.

20 a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn.

20 A hned v školách kázal Krista, pravě, že on jest Syn Boží.

20 καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

20 Si îndatã a început sã propovãduiascã în sinagogi cã Isus este Fiul lui Dumnezeu.

20  and immediately he began to proclaim Jesus in the synagogues, saying, "He is the Son of God."