CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

8 A v onom městě nastala veliká radost.

8 A tak nastala veliká radost v tom městě.

8 Celé město zažívalo velikou radost.

8 A stala se radost veliká v tom městě.

8 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.

8 Si a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.

8  So there was great joy in that city.