CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

16 neboť ještě na nikoho z nich nepadl; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.

16 neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.

16 (Na nikoho z nich totiž ještě nesestoupil; byli pouze pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.)

16 (Nebo ještě byl na žádného z nich nesstoupil, ale pokřtěni toliko byli ve jménu Pána Ježíše.)

16 οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ' οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.

16 Cãci nu Se pogorâse încã peste nici unul din ei, ci fuseserã numai botezaţi în Numele Domnului Isus.

16  (for as yet the Spirit had not come upon any of them; they had only been baptized in the name of the Lord Jesus).