CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

3 A ukázaly se jim jazyky jakoby ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil .

3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;

3 Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich.

3 I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýžto posadil se na každém z nich.

3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ' ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,

3 Nişte limbi ca de foc au fost vãzute împãrţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

3  Divided tongues, as of fire, appeared among them, and a tongue rested on each of them.