CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

6 A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a mluvili jazyky a prorokovali.

6 Jakmile na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení.

6 Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat.

6 A když vzkládal na tyto ruce Pavel, sstoupil Duch svatý na ně, i mluvili jazyky rozličnými, a prorokovali.

6 καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου τὰσ χεῖρας ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ' αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον.

6 Când şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, şi vorbeau în alte limbi, şi prooroceau.

6  When Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied--