CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

5 Když uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.

5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.

5 Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše.

5 Kteříž pak toho uposlechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše.

5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ·

5 Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.

5  On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.