CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

13 Oznámil nám, jak uviděl ve svém domě anděla, který stanul a řekl : ‚Pošli do Joppe a pozvi Šimona, který se nazývá Petr;

13 On nám vypravoval, jak se mu v jeho domě zjevil anděl a řekl mu: 'Pošli někoho do Joppe a pozvi k sobě Šimona, kterému říkají Petr.

13 Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr.

13 Kterýžto vypravoval nám, kterak viděl anděla v domu svém, an se před ním postavil a řekl jemu: Pošli do Joppen muže některé a povolej Šimona, kterýž slove Petr.

13 ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα, Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον,

13 El ne-a istorisit cum a vãzut în casa lui pe înger stând înaintea lui, şi zicându-i: "Trimite la Iope, şi cheamã pe Simon, zis şi Petru,

13  He told us how he had seen the angel standing in his house and saying, 'Send to Joppa and bring Simon, who is called Peter;