CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

5 neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém.“

5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní."

5 Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým."

5 Nebo Jan zajisté křtil vodou, ale vy pokřtěni budete Duchem svatým po nemnohých těchto dnech.

5 ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

5 Cãci Ioan a botezat cu apã, dar voi, nu dupã multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt."

5  for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now."