CSP

BHS

NRSV

1 I stalo se za dnů, soudili soudcové a v zemi nastal hlad, muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moábských polích – on, jeho žena i jeho dva synové.

1 וַיְהִי בִּימֵי שְׁפֹט הַשֹּׁפְטִים וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ וַיֵּלֶךְ אִישׁ מִבֵּית לֶחֶם יְהוּדָה לָגוּר בִּשְׂדֵי מוֹאָב הוּא וְאִשְׁתּוֹ וּשְׁנֵי בָנָיו ׃

1  In the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem in Judah went to live in the country of Moab, he and his wife and two sons.

2 Jméno toho muže Elímelek, jméno jeho ženy Noemi a jména jeho dvou synů Machlón a Kiljón, Efratejci z judského Betléma. Přišli moábská pole a přebývali tam.

2 וְשֵׁם הָאִישׁ אֱלִימֶלֶךְ וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ נָעֳמִי וְשֵׁם שְׁנֵי־בָנָיו מַחְלוֹן וְכִלְיוֹן אֶפְרָתִים מִבֵּית לֶחֶם יְהוּדָה וַיָּבֹאוּ שְׂדֵי־מוֹאָב וַיִּהְיוּ־שָׁם ׃

2  The name of the man was Elimelech and the name of his wife Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Chilion; they were Ephrathites from Bethlehem in Judah. They went into the country of Moab and remained there.

3 Potom Elímelek, Noemin muž, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny.

3 וַיָּמָת אֱלִימֶלֶךְ אִישׁ נָעֳמִי וַתִּשָּׁאֵר הִיא וּשְׁנֵי בָנֶיהָ ׃

3  But Elimelech, the husband of Naomi, died, and she was left with her two sons.

4  si vzali moábské ženy (jméno jedné Orpa a jméno té druhé Rút) a pobývali tam asi deset let.

4 וַיִּשְׂאוּ לָהֶם נָשִׁים מֹאֲבִיּוֹת שֵׁם הָאַחַת עָרְפָּה וְשֵׁם הַשֵּׁנִית רוּת וַיֵּשְׁבוּ שָׁם כְּעֶשֶׂר שָׁנִים ׃

4  These took Moabite wives; the name of the one was Orpah and the name of the other Ruth. When they had lived there about ten years,

5 Pak zemřeli dokonce i ti dva, Machlón a Kiljón, a tak ta žena zůstala sama bez svých dvou dětí a bez svého muže.

5 וַיָּמוּתוּ גַם־שְׁנֵיהֶם מַחְלוֹן וְכִלְיוֹן וַתִּשָּׁאֵר הָאִשָּׁה מִשְּׁנֵי יְלָדֶיהָ וּמֵאִישָׁהּ ׃

5  both Mahlon and Chilion also died, so that the woman was left without her two sons and her husband.

6 Tu povstala ona i její snachy a navrátila se z moábských polí. V moábské krajině se totiž doslechla, že Hospodin navštívil svůj lid, aby mu dal chléb.

6 וַתָּקָם הִיא וְכַלֹּתֶיהָ וַתָּשָׁב מִשְּׂדֵי מוֹאָב כִּי שָׁמְעָה בִּשְׂדֵה מוֹאָב כִּי־פָקַד יְהוָה אֶת־עַמּוֹ לָתֵת לָהֶם לָחֶם ׃

6  Then she started to return with her daughters-in-law from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the LORD had considered his people and given them food.

7 Odešla z toho místa, kde přebývala, a její dvě snachy s ní. Vydaly se na cestu zpět do judské země.

7 וַתֵּצֵא מִן־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הָיְתָה־שָׁמָּה וּשְׁתֵּי כַלֹּתֶיהָ עִמָּהּ וַתֵּלַכְנָה בַדֶּרֶךְ לָשׁוּב אֶל־אֶרֶץ יְהוּדָה ׃

7  So she set out from the place where she had been living, she and her two daughters-in-law, and they went on their way to go back to the land of Judah.

8 Tehdy řekla Noemi svým dvěma snachám: Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Ať vám Hospodin prokáže milosrdenství, podobně jako jste jednaly s těmi, kdo zemřeli, i se mnou.

8 וַתֹּאמֶר נָעֳמִי לִשְׁתֵּי כַלֹּתֶיהָ לֵכְנָה שֹּׁבְנָה אִשָּׁה לְבֵית אִמָּהּ יַעֲשֶׂה יְהוָה עִמָּכֶם חֶסֶד כַּאֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם עִם־הַמֵּתִים וְעִמָּדִי ׃

8  But Naomi said to her two daughters-in-law, "Go back each of you to your mother's house. May the LORD deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me.

9 Hospodin vám dá, nalezly odpočinutí každá domě svého muže. A políbila je. pozvedly svůj hlas a rozplakaly se.

9 יִתֵּן יְהוָה לָכֶם וּמְצֶאןָ מְנוּחָה אִשָּׁה בֵּית אִישָׁהּ וַתִּשַּׁק לָהֶן וַתִּשֶּׂאנָה קוֹלָן וַתִּבְכֶּינָה ׃

9  The LORD grant that you may find security, each of you in the house of your husband." Then she kissed them, and they wept aloud.

10 Řekly jí: Přece se s tebou vrátíme ke tvému lidu.

10 וַתֹּאמַרְנָה־לָּהּ כִּי־אִתָּךְ נָשׁוּב לְעַמֵּךְ ׃

10  They said to her, "No, we will return with you to your people."

11 Ale Noemi odpověděla: Vraťte se moje dcery. Proč byste chodily se mnou? Cožpak mi znovu v lůně synové a budou vám za muže?

11 וַתֹּאמֶר נָעֳמִי שֹׁבְנָה בְנֹתַי לָמָּה תֵלַכְנָה עִמִּי הַעוֹד־לִי בָנִים בְּמֵעַי וְהָיוּ לָכֶם לַאֲנָשִׁים ׃

11  But Naomi said, "Turn back, my daughters, why will you go with me? Do I still have sons in my womb that they may become your husbands?

12 Vraťte se moje dcery, jděte, protože jsem stará. Nejsem na vdávání. I kdybych si namlouvala: Mám naději a dokonce se této noci vdala a navíc bych zplodila syny,

12 שֹׁבְנָה בְנֹתַי לֵכְןָ כִּי זָקַנְתִּי מִהְיוֹת לְאִישׁ כִּי אָמַרְתִּי יֶשׁ־לִי תִקְוָה גַּם הָיִיתִי הַלַּיְלָה לְאִישׁ וְגַם יָלַדְתִּי בָנִים ׃

12  Turn back, my daughters, go your way, for I am too old to have a husband. Even if I thought there was hope for me, even if I should have a husband tonight and bear sons,

13 zdali proto budete trpělivě čekat až do , kdy vyrostou? Cožpak se kvůli tomu budete zdráhat vdát? Ne, moje dcery, vždyť je mi tuze hořko, více než vám, protože na mě dopadla Hospodinova ruka.

13 הֲלָהֵן תְּשַׂבֵּרְנָה עַד אֲשֶׁר יִגְדָּלוּ הֲלָהֵן תֵּעָגֵנָה לְבִלְתִּי הֱיוֹת לְאִישׁ אַל בְּנֹתַי כִּי־מַר־לִי מְאֹד מִכֶּם כִּי־יָצְאָה בִי יַד־יְהוָה ׃

13  would you then wait until they were grown? Would you then refrain from marrying? No, my daughters, it has been far more bitter for me than for you, because the hand of the LORD has turned against me."

14  nato pozvedly svůj hlas a znovu se rozplakaly. Orpa svou tchýni políbila, ale Rút k ní přilnula.

14 וַתִּשֶּׂנָה קוֹלָן וַתִּבְכֶּינָה עוֹד וַתִּשַּׁק עָרְפָּה לַחֲמוֹתָהּ וְרוּת דָּבְקָה בָּהּ ׃

14  Then they wept aloud again. Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her.

15  řekla: Hle, tvá švagrová se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům. Obrať se za svou švagrovou.

15 וַתֹּאמֶר הִנֵּה שָׁבָה יְבִמְתֵּךְ אֶל־עַמָּהּ וְאֶל־אֱלֹהֶיהָ שׁוּבִי אַחֲרֵי יְבִמְתֵּךְ ׃

15  So she said, "See, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods; return after your sister-in-law."

16 Avšak Rút odpověděla: Nenaléhej na mě, abych tě opustila odvrátila se od za tebou, protože kam půjdeš, půjdu , a kde zůstaneš, zůstanu ; tvůj lid mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.

16 וַתֹּאמֶר רוּת אַל־תִּפְגְּעִי־בִי לְעָזְבֵךְ לָשׁוּב מֵאַחֲרָיִךְ כִּי אֶל־אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ וּבַאֲשֶׁר תָּלִינִי אָלִין עַמֵּךְ עַמִּי וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי ׃

16  But Ruth said, "Do not press me to leave you or to turn back from following you! Where you go, I will go; where you lodge, I will lodge; your people shall be my people, and your God my God.

17 Kde zemřeš, zemřu a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní Hospodin a ještě přidá, že jedině smrt mě od tebe oddělí.

17 בַּאֲשֶׁר תָּמוּתִי אָמוּת וְשָׁם אֶקָּבֵר כֹּה יַעֲשֶׂה יְהוָה לִי וְכֹה יֹסִיף כִּי הַמָּוֶת יַפְרִיד בֵּינִי וּבֵינֵךְ ׃

17  Where you die, I will die-- there will I be buried. May the LORD do thus and so to me, and more as well, if even death parts me from you!"

18  viděla, že je odhodlaná jít s ní, a přestala ji přemlouvat.

18 וַתֵּרֶא כִּי־מִתְאַמֶּצֶת הִיא לָלֶכֶת אִתָּהּ וַתֶּחְדַּל לְדַבֵּר אֵלֶיהָ ׃

18  When Naomi saw that she was determined to go with her, she said no more to her.

19 Tak šly obě dvě, až přišly Betléma. I stalo se, jakmile přišly Betléma, že se kvůli nim shluklo celé to město a řekly: Není tohle Noemi?

19 וַתֵּלַכְנָה שְׁתֵּיהֶם עַד־בֹּאָנָה בֵּית לָחֶם וַיְהִי כְּבֹאָנָה בֵּית לֶחֶם וַתֵּהֹם כָּל־הָעִיר עֲלֵיהֶן וַתֹּאמַרְנָה הֲזֹאת נָעֳמִי ׃

19  So the two of them went on until they came to Bethlehem. When they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them; and the women said, "Is this Naomi?"

20  jim však odpověděla: Nenazývejte mě Noemi. Nazývejte mě Mara, protože mi Všemohoucí způsobil velikou hořkost.

20 וַתֹּאמֶר אֲלֵיהֶן אַל־תִּקְרֶאנָה לִי נָעֳמִי קְרֶאןָ לִי מָרָא כִּי־הֵמַר שַׁדַּי לִי מְאֹד ׃

20  She said to them, "Call me no longer Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt bitterly with me.

21 Odešla jsem plná a Hospodin mě přivedl zpět prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a Všemohoucí se mnou zle jedná?

21 אֲנִי מְלֵאָה הָלַכְתִּי וְרֵיקָם הֱשִׁיבַנִי יְהוָה לָמָּה תִקְרֶאנָה לִי נָעֳמִי וַיהוָה עָנָה בִי וְשַׁדַּי הֵרַע לִי ׃

21  I went away full, but the LORD has brought me back empty; why call me Naomi when the LORD has dealt harshly with me, and the Almighty has brought calamity upon me?"

22 A tak se Noemi vrátila a s ní se vrátila její snacha, Moábka Rút, z moábských polí. Přišly Betléma na počátku sklizně ječmene.

22 וַתָּשָׁב נָעֳמִי וְרוּת הַמּוֹאֲבִיָּה כַלָּתָהּ עִמָּהּ הַשָּׁבָה מִשְּׂדֵי מוֹאָב וְהֵמָּה בָּאוּ בֵּית לֶחֶם בִּתְחִלַּת קְצִיר שְׂעֹרִים ׃

22  So Naomi returned together with Ruth the Moabite, her daughter-in-law, who came back with her from the country of Moab. They came to Bethlehem at the beginning of the barley harvest.