CSP

BHS

NRSV

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi v Sínajské pustině ve stanu setkávání prvního druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země:

1 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה בְּמִדְבַּר סִינַי בְּאֹהֶל מוֹעֵד בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר ׃

1  The LORD spoke to Moses in the wilderness of Sinai, in the tent of meeting, on the first day of the second month, in the second year after they had come out of the land of Egypt, saying:

2 Učiňte soupis celé pospolitosti synů Izraele podle jejich čeledí, podle domu jejich otců, podle počtu jmen všech mužského pohlaví, za hlavou,

2 שְׂאוּ אֶת־רֹאשׁ כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת כָּל־זָכָר לְגֻלְגְּלֹתָם ׃

2  Take a census of the whole congregation of Israelites, in their clans, by ancestral houses, according to the number of names, every male individually;

3 od věku dvaceti let výše, všech v Izraeli táhnout armádou. Spočítejte je podle jejich oddílů, ty a Áron.

3 מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כָּל־יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל תִּפְקְדוּ אֹתָם לְצִבְאֹתָם אַתָּה וְאַהֲרֹן ׃

3  from twenty years old and upward, everyone in Israel able to go to war. You and Aaron shall enroll them, company by company.

4 S vámi bude jeden muž za pokolení, ten, který předákem v domě svých otců.

4 וְאִתְּכֶם יִהְיוּ אִישׁ אִישׁ לַמַּטֶּה אִישׁ רֹאשׁ לְבֵית־אֲבֹתָיו הוּא ׃

4  A man from each tribe shall be with you, each man the head of his ancestral house.

5 Toto jména mužů, kteří povstanou s vámi: za Rúbena Elísúr, syn Šedeúrův;

5 וְאֵלֶּה שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר יַעַמְדוּ אִתְּכֶם לִרְאוּבֵן אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדֵיאוּר ׃

5  These are the names of the men who shall assist you: From Reuben, Elizur son of Shedeur.

6 za Šimeóna Šelumíel, syn Suríšadajův;

6 לְשִׁמְעוֹן שְׁלֻמִיאֵל בֶּן־צוּרִישַׁדָּי ׃

6  From Simeon, Shelumiel son of Zurishaddai.

7 za Judu Nachšón, syn Amínadabův;

7 לִיהוּדָה נַחְשׁוֹן בֶּן־עַמִּינָדָב ׃

7  From Judah, Nahshon son of Amminadab.

8 za Isachara Netanel, syn Súarův;

8 לְיִשָּׂשכָר נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָר ׃

8  From Issachar, Nethanel son of Zuar.

9 za Zabulóna Elíab, syn Chelónův;

9 לִזְבוּלֻן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן ׃

9  From Zebulun, Eliab son of Helon.

10 za syny Josefovy, za Efrajima Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesa Gamlíel, syn Pedásurův;

10 לִבְנֵי יוֹסֵף לְאֶפְרַיִם אֱלִישָׁמָע בֶּן־עַמִּיהוּד לִמְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָהצוּר ׃

10  From the sons of Joseph: from Ephraim, Elishama son of Ammihud; from Manasseh, Gamaliel son of Pedahzur.

11 za Benjamína Abídan, syn Gideoního;

11 לְבִנְיָמִן אֲבִידָן בֶּן־גִּדְעֹנִי ׃

11  From Benjamin, Abidan son of Gideoni.

12 za Dana Achíezer, syn Amíšadajův;

12 לְדָן אֲחִיעֶזֶר בֶּן־עַמִּישַׁדָּי ׃

12  From Dan, Ahiezer son of Ammishaddai.

13 za Ašera Pagíel, syn Okranův;

13 לְאָשֵׁר פַּגְעִיאֵל בֶּן־עָכְרָן ׃

13  From Asher, Pagiel son of Ochran.

14 za Gáda Eljásaf, syn Deúelův;

14 לְגָד אֶלְיָסָף בֶּן־דְּעוּאֵל ׃

14  From Gad, Eliasaph son of Deuel.

15 za Neftalího Achíra, syn Énanův.

15 לְנַפְתָּלִי אֲחִירַע בֶּן־עֵינָן ׃

15  From Naphtali, Ahira son of Enan.

16 Toto byli povolaní z pospolitosti, předáci otcovských pokolení, vůdci izraelských rodů.

16 אֵלֶּה קְרִיאֵי הָעֵדָה נְשִׂיאֵי מַטּוֹת אֲבוֹתָם רָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל הֵם ׃

16  These were the ones chosen from the congregation, the leaders of their ancestral tribes, the heads of the divisions of Israel.

17 Mojžíš a Áron vzali tyto muže, kteří byli jmenovitě určeni,

17 וַיִּקַּח מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֵת הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר נִקְּבוּ בְּשֵׁמוֹת ׃

17  Moses and Aaron took these men who had been designated by name,

18 a prvního druhého měsíce svolali celou pospolitost a se dávali zapsat podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, za hlavou,

18 וְאֵת כָּל־הָעֵדָה הִקְהִילוּ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי וַיִּתְיַלְדוּ עַל־מִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה לְגֻלְגְּלֹתָם ׃

18  and on the first day of the second month they assembled the whole congregation together. They registered themselves in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names from twenty years old and upward, individually,

19 jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Spočítal je v Sínajské pustině.

19 כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה וַיִּפְקְדֵם בְּמִדְבַּר סִינָי ׃ פ

19  as the LORD commanded Moses. So he enrolled them in the wilderness of Sinai.

20  byl tento: synové Rúbena, Izraelova prvorozeného, svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen, za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

20 וַיִּהְיוּ בְנֵי־רְאוּבֵן בְּכֹר יִשְׂרָאֵל תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת לְגֻלְגְּלֹתָם כָּל־זָכָר מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

20  The descendants of Reuben, Israel's firstborn, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, individually, every male from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

21 spočítaných z pokolení Rúbenova čtyřicet šest tisíc pět set.

21 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה רְאוּבֵן שִׁשָּׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת ׃ פ

21  those enrolled of the tribe of Reuben were forty-six thousand five hundred.

22 Synové Šimeónovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, spočítaní podle počtu jmen, za hlavou, všichni mužského pohlaví od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

22 לִבְנֵי שִׁמְעוֹן תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם פְּקֻדָיו בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת לְגֻלְגְּלֹתָם כָּל־זָכָר מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

22  The descendants of Simeon, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, those of them that were numbered, according to the number of names, individually, every male from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

23 spočítaných z pokolení Šimeónova padesát devět tisíc tři sta.

23 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה שִׁמְעוֹן תִּשְׁעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת ׃ פ

23  those enrolled of the tribe of Simeon were fifty-nine thousand three hundred.

24 Synové Gádovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

24 לִבְנֵי גָד תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

24  The descendants of Gad, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of the names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

25 spočítaných z pokolení Gádova čtyřicet pět tisíc šest set padesát.

25 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה גָד חֲמִשָּׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים ׃ פ

25  those enrolled of the tribe of Gad were forty-five thousand six hundred fifty.

26 Synové Judovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

26 לִבְנֵי יְהוּדָה תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

26  The descendants of Judah, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

27 spočítaných z pokolení Judova sedmdesát čtyři tisíc šest set.

27 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה יְהוּדָה אַרְבָּעָה וְשִׁבְעִים אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאוֹת ׃ פ

27  those enrolled of the tribe of Judah were seventy-four thousand six hundred.

28 Synové Isacharovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

28 לִבְנֵי יִשָּׂשכָר תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

28  The descendants of Issachar, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

29 spočítaných z pokolení Isacharova padesát čtyři tisíc čtyři sta.

29 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה יִשָּׂשכָר אַרְבָּעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת ׃ פ

29  those enrolled of the tribe of Issachar were fifty-four thousand four hundred.

30 Synové Zabulónovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

30 לִבְנֵי זְבוּלֻן תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

30  The descendants of Zebulun, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

31 spočítaných z pokolení Zabulónova padesát sedm tisíc čtyři sta.

31 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה זְבוּלֻן שִׁבְעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת ׃ פ

31  those enrolled of the tribe of Zebulun were fifty-seven thousand four hundred.

32 Synové Josefovi: Synové Efrajimovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

32 לִבְנֵי יוֹסֵף לִבְנֵי אֶפְרַיִם תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

32  The descendants of Joseph, namely, the descendants of Ephraim, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

33 spočítaných z pokolení Efrajimova čtyřicet tisíc pět set.

33 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה אֶפְרָיִם אַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת ׃ פ

33  those enrolled of the tribe of Ephraim were forty thousand five hundred.

34 Synové Manasesovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

34 לִבְנֵי מְנַשֶּׁה תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמוֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

34  The descendants of Manasseh, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

35 spočítaných z pokolení Manasesova třicet dva tisíc dvě stě.

35 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה מְנַשֶּׁה שְׁנַיִם וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף וּמָאתָיִם ׃ פ

35  those enrolled of the tribe of Manasseh were thirty-two thousand two hundred.

36 Synové Benjamínovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

36 לִבְנֵי בִנְיָמִן תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

36  The descendants of Benjamin, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

37 spočítaných z pokolení Benjamínova třicet pět tisíc čtyři sta.

37 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה בִנְיָמִן חֲמִשָּׁה וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת ׃ פ

37  those enrolled of the tribe of Benjamin were thirty-five thousand four hundred.

38 Synové Danovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

38 לִבְנֵי דָן תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

38  The descendants of Dan, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

39 spočítaných z pokolení Danova šedesát dva tisíc sedm set.

39 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה דָן שְׁנַיִם וְשִׁשִּׁים אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת ׃ פ

39  those enrolled of the tribe of Dan were sixty-two thousand seven hundred.

40 Synové Ašerovi svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

40 לִבְנֵי אָשֵׁר תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

40  The descendants of Asher, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

41 spočítaných z pokolení Ašerova čtyřicet jeden tisíc pět set.

41 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה אָשֵׁר אֶחָד וְאַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת ׃ פ

41  those enrolled of the tribe of Asher were forty-one thousand five hundred.

42 Synové Neftalího svých rodopisech podle svých čeledí, podle domu svých otců, podle počtu jmen od věku dvaceti let výše, všichni táhnout armádou;

42 בְּנֵי נַפְתָּלִי תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שֵׁמֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כֹּל יֹצֵא צָבָא ׃

42  The descendants of Naphtali, their lineage, in their clans, by their ancestral houses, according to the number of names, from twenty years old and upward, everyone able to go to war:

43 spočítaných z pokolení Neftalího padesát tři tisíc čtyři sta.

43 פְּקֻדֵיהֶם לְמַטֵּה נַפְתָּלִי שְׁלֹשָׁה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת ׃ פ

43  those enrolled of the tribe of Naphtali were fifty-three thousand four hundred.

44 Toto ti, kdo byli spočítáni, které spočítali Mojžíš a Áron a izraelští předáci, dvanáct mužů; jeden muž byl za dům svého otce.

44 אֵלֶּה הַפְּקֻדִים אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּנְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר אִישׁ אִישׁ־אֶחָד לְבֵית־אֲבֹתָיו הָיוּ ׃

44  These are those who were enrolled, whom Moses and Aaron enrolled with the help of the leaders of Israel, twelve men, each representing his ancestral house.

45 To byli všichni spočítaní synové Izraele podle domu svých otců od věku dvaceti let výše, všichni v Izraeli táhnout armádou.

45 וַיִּהְיוּ כָּל־פְּקוּדֵי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לְבֵית אֲבֹתָם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כָּל־יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל ׃

45  So the whole number of the Israelites, by their ancestral houses, from twenty years old and upward, everyone able to go to war in Israel--

46 Všech spočítaných bylo šest set tři tisíc pět set padesát.

46 וַיִּהְיוּ כָּל־הַפְּקֻדִים שֵׁשׁ־מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים ׃

46  their whole number was six hundred three thousand five hundred fifty.

47 Avšak Lévijci podle pokolení svých otců nebyli mezi ně počítáni.

47 וְהַלְוִיִּם לְמַטֵּה אֲבֹתָם לֹא הָתְפָּקְדוּ בְּתוֹכָם ׃ פ

47  The Levites, however, were not numbered by their ancestral tribe along with them.

48 Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

48 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר ׃

48  The LORD had said to Moses:

49 Pouze pokolení Léviho nepočítej a nečiň jejich soupis mezi syny Izraele.

49 אַךְ אֶת־מַטֵּה לֵוִי לֹא תִפְקֹד וְאֶת־רֹאשָׁם לֹא תִשָּׂא בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ׃

49  Only the tribe of Levi you shall not enroll, and you shall not take a census of them with the other Israelites.

50 Nýbrž ustanov Lévijce nad příbytkem svědectví, nad všemi jeho předměty a nade vším, co k němu . Oni budou nosit příbytek a všechny jeho předměty, budou něm konat bohoslužbu a budou tábořit kolem příbytku.

50 וְאַתָּה הַפְקֵד אֶת־הַלְוִיִּם עַל־מִשְׁכַּן הָעֵדֻת וְעַל כָּל־כֵּלָיו וְעַל כָּל־אֲשֶׁר־לוֹ הֵמָּה יִשְׂאוּ אֶת־הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְהֵם יְשָׁרְתֻהוּ וְסָבִיב לַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ ׃

50  Rather you shall appoint the Levites over the tabernacle of the covenant, and over all its equipment, and over all that belongs to it; they are to carry the tabernacle and all its equipment, and they shall tend it, and shall camp around the tabernacle.

51 Když bude mít příbytek vyrazit , Lévijci ho složí, a když bude mít příbytek tábořit, Lévijci ho postaví. Když by se přiblížil někdo jiný, bude usmrcen.

51 וּבִנְסֹעַ הַמִּשְׁכָּן יוֹרִידוּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם וּבַחֲנֹת הַמִּשְׁכָּן יָקִימוּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת ׃

51  When the tabernacle is to set out, the Levites shall take it down; and when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up. And any outsider who comes near shall be put to death.

52 Synové Izraele budou tábořit každý ve svém táboře, každý pod svou zástavou podle svých oddílů.

52 וְחָנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ עַל־מַחֲנֵהוּ וְאִישׁ עַל־דִּגְלוֹ לְצִבְאֹתָם ׃

52  The other Israelites shall camp in their respective regimental camps, by companies;

53 Avšak Lévijci ať táboří kolem příbytku svědectví, aby na pospolitost synů Izraele nedopadlo rozhořčení. Lévijci budou konat službu příbytku svědectví.

53 וְהַלְוִיִּם יַחֲנוּ סָבִיב לְמִשְׁכַּן הָעֵדֻת וְלֹא־יִהְיֶה קֶצֶף עַל־עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְשָׁמְרוּ הַלְוִיִּם אֶת־מִשְׁמֶרֶת מִשְׁכַּן הָעֵדוּת ׃

53  but the Levites shall camp around the tabernacle of the covenant, that there may be no wrath on the congregation of the Israelites; and the Levites shall perform the guard duty of the tabernacle of the covenant.

54 Synové Izraele učinili všechno tak, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak učinili.

54 וַיַּעֲשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ ׃ פ

54  The Israelites did so; they did just as the LORD commanded Moses.