CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

8 Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu Svatém.“

8 Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.

8 Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým."

8 Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým.

8 ἐγὼ ἐβάπτισα ὑμᾶς ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

8 Eu, da, v-am botezat cu apã; dar El vã va boteza cu Duhul Sfânt."

8  I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit."