CSP

BHS

NRSV

1 I stalo se po smrti Jozua, že se synové Izraele doptávali Hospodina: Kdo z nás vytáhne proti Kenaancům jako první, aby s nimi vedl válku?

1 וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת יְהוֹשֻׁעַ וַיִּשְׁאֲלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּיהוָה לֵאמֹר מִי יַעֲלֶה־לָּנוּ אֶל־הַכְּנַעֲנִי בַּתְּחִלָּה לְהִלָּחֶם בּוֹ ׃

1  After the death of Joshua, the Israelites inquired of the LORD, "Who shall go up first for us against the Canaanites, to fight against them?"

2 A Hospodin odpověděl: Vytáhne Juda. Hle, vydal jsem tu zemi do jeho ruky.

2 וַיֹּאמֶר יְהוָה יְהוּדָה יַעֲלֶה הִנֵּה נָתַתִּי אֶת־הָאָרֶץ בְּיָדוֹ ׃

2  The LORD said, "Judah shall go up. I hereby give the land into his hand."

3 Juda řekl svému bratru Šimeónovi: Vytáhni se mnou do mého losu a bojujme proti Kenaancům. A já s tebou také půjdu do tvého losu. Šimeón šel tedy s ním.

3 וַיֹּאמֶר יְהוּדָה לְשִׁמְעוֹן אָחִיו עֲלֵה אִתִּי בְגוֹרָלִי וְנִלָּחֲמָה בַּכְּנַעֲנִי וְהָלַכְתִּי גַם־אֲנִי אִתְּךָ בְּגוֹרָלֶךָ וַיֵּלֶךְ אִתּוֹ שִׁמְעוֹן ׃

3  Judah said to his brother Simeon, "Come up with me into the territory allotted to me, that we may fight against the Canaanites; then I too will go with you into the territory allotted to you." So Simeon went with him.

4 Juda vytáhl a Hospodin vydal Kenaance a Perizejce do jejich rukou. Pobili je v Bezeku, deset tisíc mužů.

4 וַיַּעַל יְהוּדָה וַיִּתֵּן יְהוָה אֶת־הַכְּנַעֲנִי וְהַפְּרִזִּי בְּיָדָם וַיַּכּוּם בְּבֶזֶק עֲשֶׂרֶת אֲלָפִים אִישׁ ׃

4  Then Judah went up and the LORD gave the Canaanites and the Perizzites into their hand; and they defeated ten thousand of them at Bezek.

5 Přitom nalezli v Bezeku Adoní-bezeka, bojovali proti němu a pobili Kenaance a Perizejce.

5 וַיִּמְצְאוּ אֶת־אֲדֹנִי בֶזֶק בְּבֶזֶק וַיִּלָּחֲמוּ בּוֹ וַיַּכּוּ אֶת־הַכְּנַעֲנִי וְאֶת־הַפְּרִזִּי ׃

5  They came upon Adoni-bezek at Bezek, and fought against him, and defeated the Canaanites and the Perizzites.

6 Adoní-bezek však utekl a jej pronásledovali. Chytili ho a usekli mu palce rukou i nohou.

6 וַיָּנָס אֲדֹנִי בֶזֶק וַיִּרְדְּפוּ אַחֲרָיו וַיֹּאחֲזוּ אֹתוֹ וַיְקַצְּצוּ אֶת־בְּהֹנוֹת יָדָיו וְרַגְלָיו ׃

6  Adoni-bezek fled; but they pursued him, and caught him, and cut off his thumbs and big toes.

7 Adoní-bezek nato řekl: Sedmdesát králů useknutými palci rukou a nohou sbírávalo pod mým stolem. Jak jsem jednal , tak mi Bůh odplatil. Přivedli ho Jeruzaléma a tam zemřel.

7 וַיֹּאמֶר אֲדֹנִי־בֶזֶק שִׁבְעִים מְלָכִים בְּהֹנוֹת יְדֵיהֶם וְרַגְלֵיהֶם מְקֻצָּצִים הָיוּ מְלַקְּטִים תַּחַת שֻׁלְחָנִי כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי כֵּן שִׁלַּם־לִי אֱלֹהִים וַיְבִיאֻהוּ יְרוּשָׁלַםִ וַיָּמָת שָׁם ׃ פ

7  Adoni-bezek said, "Seventy kings with their thumbs and big toes cut off used to pick up scraps under my table; as I have done, so God has paid me back." They brought him to Jerusalem, and he died there.

8 Synové Judovi bojovali proti Jeruzalému, dobyli jej, vybili ho ostřím meče a město podpálili.

8 וַיִּלָּחֲמוּ בְנֵי־יְהוּדָה בִּירוּשָׁלַםִ וַיִּלְכְּדוּ אוֹתָהּ וַיַּכּוּהָ לְפִי־חָרֶב וְאֶת־הָעִיר שִׁלְּחוּ בָאֵשׁ ׃

8  Then the people of Judah fought against Jerusalem and took it. They put it to the sword and set the city on fire.

9 Potom synové Judovi sestoupili do boje s Kenaanci sídlícími pohoří, Negebu a Šefele.

9 וְאַחַר יָרְדוּ בְּנֵי יְהוּדָה לְהִלָּחֵם בַּכְּנַעֲנִי יוֹשֵׁב הָהָר וְהַנֶּגֶב וְהַשְּׁפֵלָה ׃

9  Afterward the people of Judah went down to fight against the Canaanites who lived in the hill country, in the Negeb, and in the lowland.

10 Tak táhl Juda proti Kenaancům, sídlícím v Chebrónu (jméno Chebrónu předtím Kirjat-arba) a pobili Šéšaje, Achímana a Talmaje.

10 וַיֵּלֶךְ יְהוּדָה אֶל־הַכְּנַעֲנִי הַיּוֹשֵׁב בְּחֶבְרוֹן וְשֵׁם־חֶבְרוֹן לְפָנִים קִרְיַת אַרְבַּע וַיַּכּוּ אֶת־שֵׁשַׁי וְאֶת־אֲחִימַן וְאֶת־תַּלְמָי ׃

10  Judah went against the Canaanites who lived in Hebron (the name of Hebron was formerly Kiriath-arba); and they defeated Sheshai and Ahiman and Talmai.

11 Odtud táhl proti obyvatelům Debíru (jméno Debíru předtím Kirjat-sefer).

11 וַיֵּלֶךְ מִשָּׁם אֶל־יוֹשְׁבֵי דְּבִיר וְשֵׁם־דְּבִיר לְפָנִים קִרְיַת־סֵפֶר ׃

11  From there they went against the inhabitants of Debir (the name of Debir was formerly Kiriath-sepher).

12 Tehdy řekl Káleb: Kdo přepadne Kirjat-sefer a dobude ho, tomu dám svou dceru Aksu, za ženu.

12 וַיֹּאמֶר כָּלֵב אֲשֶׁר־יַכֶּה אֶת־קִרְיַת־סֵפֶר וּלְכָדָהּ וְנָתַתִּי לוֹ אֶת־עַכְסָה בִתִּי לְאִשָּׁה ׃

12  Then Caleb said, "Whoever attacks Kiriath-sepher and takes it, I will give him my daughter Achsah as wife."

13 Dobyl ho Otníel, syn Kenazův, mladší bratr Káleba, a mu dal svou dceru Aksu za ženu.

13 וַיִּלְכְּדָהּ עָתְנִיאֵל בֶּן־קְנַז אֲחִי כָלֵב הַקָּטֹן מִמֶּנּוּ וַיִּתֶּן־לוֹ אֶת־עַכְסָה בִתּוֹ לְאִשָּׁה ׃

13  And Othniel son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it; and he gave him his daughter Achsah as wife.

14 I stalo se, když přišla, že jej navedla, aby žádal od jejího otce pole. Sesedla z osla a Káleb se jí zeptal: Jaké máš ?

14 וַיְהִי בְּבוֹאָהּ וַתְּסִיתֵהוּ לִשְׁאוֹל מֵאֵת־אָבִיהָ הַשָּׂדֶה וַתִּצְנַח מֵעַל הַחֲמוֹר וַיֹּאמֶר־לָהּ כָּלֵב מַה־לָּךְ ׃

14  When she came to him, she urged him to ask her father for a field. As she dismounted from her donkey, Caleb said to her, "What do you wish?"

15 Odpověděla mu: Dej mi požehnání, protože jsi mě provdal jižní země, dej mi vodní nádrže. Káleb jí tedy dal horní i dolní nádrže.

15 וַתֹּאמֶר לוֹ הָבָה־לִּי בְרָכָה כִּי אֶרֶץ הַנֶּגֶב נְתַתָּנִי וְנָתַתָּה לִי גֻּלֹּת מָיִם וַיִּתֶּן־לָהּ כָּלֵב אֵת גֻּלֹּת עִלִּית וְאֵת גֻּלֹּת תַּחְתִּית ׃ פ

15  She said to him, "Give me a present; since you have set me in the land of the Negeb, give me also Gulloth-mayim." So Caleb gave her Upper Gulloth and Lower Gulloth.

16 Synové Kénijce, Mojžíšova tchána, vytáhli z Ír-hatmarímu se syny Judovými judské pustiny, která na jih Aradu, putovali a usadili se s tím lidem.

16 וּבְנֵי קֵינִי חֹתֵן מֹשֶׁה עָלוּ מֵעִיר הַתְּמָרִים אֶת־בְּנֵי יְהוּדָה מִדְבַּר יְהוּדָה אֲשֶׁר בְּנֶגֶב עֲרָד וַיֵּלֶךְ וַיֵּשֶׁב אֶת־הָעָם ׃

16  The descendants of Hobab the Kenite, Moses' father-in-law, went up with the people of Judah from the city of palms into the wilderness of Judah, which lies in the Negeb near Arad. Then they went and settled with the Amalekites.

17 A Juda šel se svým bratrem Šimeónem, pobili Kenaance sídlící Sefatu a zasvětili je zkáze. Potom nazvali to město jménem Chorma.

17 וַיֵּלֶךְ יְהוּדָה אֶת־שִׁמְעוֹן אָחִיו וַיַּכּוּ אֶת־הַכְּנַעֲנִי יוֹשֵׁב צְפַת וַיַּחֲרִימוּ אוֹתָהּ וַיִּקְרָא אֶת־שֵׁם־הָעִיר חָרְמָה ׃

17  Judah went with his brother Simeon, and they defeated the Canaanites who inhabited Zephath, and devoted it to destruction. So the city was called Hormah.

18 Juda také dobyl Gazu a její území, Aškalón a jeho území a Ekrón a jeho území.

18 וַיִּלְכֹּד יְהוּדָה אֶת־עַזָּה וְאֶת־גְּבוּלָהּ וְאֶת־אַשְׁקְלוֹן וְאֶת־גְּבוּלָהּ וְאֶת־עֶקְרוֹן וְאֶת־גְּבוּלָהּ ׃

18  Judah took Gaza with its territory, Ashkelon with its territory, and Ekron with its territory.

19 Hospodin byl s Judou a si podrobil pohoří. Ale ne podrobit si obyvatele údolí, protože měli železné vozy.

19 וַיְהִי יְהוָה אֶת־יְהוּדָה וַיֹּרֶשׁ אֶת־הָהָר כִּי לֹא לְהוֹרִישׁ אֶת־יֹשְׁבֵי הָעֵמֶק כִּי־רֶכֶב בַּרְזֶל לָהֶם ׃

19  The LORD was with Judah, and he took possession of the hill country, but could not drive out the inhabitants of the plain, because they had chariots of iron.

20 Kálebovi dali Chebrón, jak to Mojžíš vyhlásil, a odtamtud vyhnal tři syny Anákovy.

20 וַיִּתְּנוּ לְכָלֵב אֶת־חֶבְרוֹן כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה וַיּוֹרֶשׁ מִשָּׁם אֶת־שְׁלֹשָׁה בְּנֵי הָעֲנָק ׃

20  Hebron was given to Caleb, as Moses had said; and he drove out from it the three sons of Anak.

21 Avšak Jebúsejce, obyvatele Jeruzaléma, si synové Benjamínovi nepodrobili a Jebúsejci pobývali se syny Benjamínovými v Jeruzalémě až do tohoto dne.

21 וְאֶת־הַיְבוּסִי יֹשֵׁב יְרוּשָׁלַםִ לֹא הוֹרִישׁוּ בְּנֵי בִנְיָמִן וַיֵּשֶׁב הַיְבוּסִי אֶת־בְּנֵי בִנְיָמִן בִּירוּשָׁלַםִ עַד הַיּוֹם הַזֶּה ׃ ס

21  But the Benjaminites did not drive out the Jebusites who lived in Jerusalem; so the Jebusites have lived in Jerusalem among the Benjaminites to this day.

22 Také dům Josefův vystoupil Bét-elu a Hospodin s nimi.

22 וַיַּעֲלוּ בֵית־יוֹסֵף גַּם־הֵם בֵּית־אֵל וַיהוָה עִמָּם ׃

22  The house of Joseph also went up against Bethel; and the LORD was with them.

23 Dům Josefův pak provedl v Bét-elu průzkum; jméno toho města předtím Lúz.

23 וַיָּתִירוּ בֵית־יוֹסֵף בְּבֵית־אֵל וְשֵׁם־הָעִיר לְפָנִים לוּז ׃

23  The house of Joseph sent out spies to Bethel (the name of the city was formerly Luz).

24 Průzkumníci viděli muže vycházejícího z města a řekli mu: Ukaž nám teď průchod města a ti prokážeme milosrdenství.

24 וַיִּרְאוּ הַשֹּׁמְרִים אִישׁ יוֹצֵא מִן־הָעִיר וַיֹּאמְרוּ לוֹ הַרְאֵנוּ נָא אֶת־מְבוֹא הָעִיר וְעָשִׂינוּ עִמְּךָ חָסֶד ׃

24  When the spies saw a man coming out of the city, they said to him, "Show us the way into the city, and we will deal kindly with you."

25 Ukázal jim tedy průchod města. to město vybili ostřím meče, ale toho muže a celou jeho rodinu propustili.

25 וַיַּרְאֵם אֶת־מְבוֹא הָעִיר וַיַּכּוּ אֶת־הָעִיר לְפִי־חָרֶב וְאֶת־הָאִישׁ וְאֶת־כָּל־מִשְׁפַּחְתּוֹ שִׁלֵּחוּ ׃

25  So he showed them the way into the city; and they put the city to the sword, but they let the man and all his family go.

26 A ten muž šel chetejské země, vystavěl město a nazval je jménem Lúz. To jeho jméno až do tohoto dne.

26 וַיֵּלֶךְ הָאִישׁ אֶרֶץ הַחִתִּים וַיִּבֶן עִיר וַיִּקְרָא שְׁמָהּ לוּז הוּא שְׁמָהּ עַד הַיּוֹם הַזֶּה ׃ פ

26  So the man went to the land of the Hittites and built a city, and named it Luz; that is its name to this day.

27 Manases si však nepodrobil Bét-šeán a jeho vesnice, Taanak a jeho vesnice, obyvatele Dóru a jeho vesnic, obyvatele Jibleámu a jeho vesnic a obyvatele Megida a jeho vesnic. Kenaanci si tedy umínili v této zemi zůstat.

27 וְלֹא־הוֹרִישׁ מְנַשֶּׁה אֶת־בֵּית־שְׁאָן וְאֶת־בְּנוֹתֶיהָ וְאֶת־תַּעְנַךְ וְאֶת־בְּנֹתֶיהָ וְאֶת־יֹשֵׁב דוֹר וְאֶת־בְּנוֹתֶיהָ וְאֶת־יוֹשְׁבֵי יִבְלְעָם וְאֶת־בְּנֹתֶיהָ וְאֶת־יוֹשְׁבֵי מְגִדּוֹ וְאֶת־בְּנוֹתֶיהָ וַיּוֹאֶל הַכְּנַעֲנִי לָשֶׁבֶת בָּאָרֶץ הַזֹּאת ׃

27  Manasseh did not drive out the inhabitants of Beth-shean and its villages, or Taanach and its villages, or the inhabitants of Dor and its villages, or the inhabitants of Ibleam and its villages, or the inhabitants of Megiddo and its villages; but the Canaanites continued to live in that land.

28 I stalo se, když se Izrael vzmohl, uložil Kenaancům nucené práce, ale úplně si je nepodrobil.

28 וַיְהִי כִּי־חָזַק יִשְׂרָאֵל וַיָּשֶׂם אֶת־הַכְּנַעֲנִי לָמַס וְהוֹרֵישׁ לֹא הוֹרִישׁוֹ ׃ ס

28  When Israel grew strong, they put the Canaanites to forced labor, but did not in fact drive them out.

29 Ani Efrajim si nepodrobil Kenaance, sídlící v Gezeru a Kenaanci pobývali uprostřed něj v Gezeru.

29 וְאֶפְרַיִם לֹא הוֹרִישׁ אֶת־הַכְּנַעֲנִי הַיּוֹשֵׁב בְּגָזֶר וַיֵּשֶׁב הַכְּנַעֲנִי בְּקִרְבּוֹ בְּגָזֶר ׃ פ

29  And Ephraim did not drive out the Canaanites who lived in Gezer; but the Canaanites lived among them in Gezer.

30 Zabulón si nepodrobil obyvatele Kitrónu a obyvatele Nahalólu. Kenaanci pobývali uprostřed nich a byli vydáni na nucené práce.

30 זְבוּלֻן לֹא הוֹרִישׁ אֶת־יוֹשְׁבֵי קִטְרוֹן וְאֶת־יוֹשְׁבֵי נַהֲלֹל וַיֵּשֶׁב הַכְּנַעֲנִי בְּקִרְבּוֹ וַיִּהְיוּ לָמַס ׃ ס

30  Zebulun did not drive out the inhabitants of Kitron, or the inhabitants of Nahalol; but the Canaanites lived among them, and became subject to forced labor.

31 Ašer si nepodrobil obyvatele Aka, obyvatele Sidónu, Achlábu, Akzíbu, Chelby, Afíku a Rechóbu.

31 אָשֵׁר לֹא הוֹרִישׁ אֶת־יֹשְׁבֵי עַכּוֹ וְאֶת־יוֹשְׁבֵי צִידוֹן וְאֶת־אַחְלָב וְאֶת־אַכְזִיב וְאֶת־חֶלְבָּה וְאֶת־אֲפִיק וְאֶת־רְחֹב ׃

31  Asher did not drive out the inhabitants of Acco, or the inhabitants of Sidon, or of Ahlab, or of Achzib, or of Helbah, or of Aphik, or of Rehob;

32 Ášerovci tak sídlili uprostřed Kenaanců usazených zemi, protože si je nepodrobili.

32 וַיֵּשֶׁב הָאָשֵׁרִי בְּקֶרֶב הַכְּנַעֲנִי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ כִּי לֹא הוֹרִישׁוֹ ׃ ס

32  but the Asherites lived among the Canaanites, the inhabitants of the land; for they did not drive them out.

33 Neftalí si nepodrobil obyvatele Bét-šemeše a obyvatele Bét-anatu a pobýval mezi Kenaanci usazenými té zemi. Obyvatelé Bét-šemeše a Bét-anatu jim byli vydáni na nucené práce.

33 נַפְתָּלִי לֹא־הוֹרִישׁ אֶת־יֹשְׁבֵי בֵית־שֶׁמֶשׁ וְאֶת־יֹשְׁבֵי בֵית־עֲנָת וַיֵּשֶׁב בְּקֶרֶב הַכְּנַעֲנִי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ וְיֹשְׁבֵי בֵית־שֶׁמֶשׁ וּבֵית עֲנָת הָיוּ לָהֶם לָמַס ׃ ס

33  Naphtali did not drive out the inhabitants of Beth-shemesh, or the inhabitants of Beth-anath, but lived among the Canaanites, the inhabitants of the land; nevertheless the inhabitants of Beth-shemesh and of Beth-anath became subject to forced labor for them.

34 Emorejci zatlačili syny Danovy do pohoří, neboť jim nedovolili sestupovat do údolí.

34 וַיִּלְחֲצוּ הָאֱמֹרִי אֶת־בְּנֵי־דָן הָהָרָה כִּי־לֹא נְתָנוֹ לָרֶדֶת לָעֵמֶק ׃

34  The Amorites pressed the Danites back into the hill country; they did not allow them to come down to the plain.

35 Emorejci si tedy umínili zůstat v Har-cheresu, v Ajalónu a v Šaalbímu. Těžce dolehla ruka domu Josefova a byli vydáni na nucené práce.

35 וַיּוֹאֶל הָאֱמֹרִי לָשֶׁבֶת בְּהַר־חֶרֶס בְּאַיָּלוֹן וּבְשַׁעַלְבִים וַתִּכְבַּד יַד בֵּית־יוֹסֵף וַיִּהְיוּ לָמַס ׃

35  The Amorites continued to live in Har-heres, in Aijalon, and in Shaalbim, but the hand of the house of Joseph rested heavily on them, and they became subject to forced labor.

36 Emorejská hranice od průsmyku Akrabim, od Sély až nahoru.

36 וּגְבוּל הָאֱמֹרִי מִמַּעֲלֵה עַקְרַבִּים מֵהַסֶּלַע וָמָעְלָה ׃ פ

36  The border of the Amorites ran from the ascent of Akrabbim, from Sela and upward.