CSP

CEP

B21

BKR

BHS

VDC

NRSV

1 Potom se stane, vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny vaši mládenci budou mít vidění.

1 I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.

1 Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění.

1 Nebo aj, v těch dnech a v ten čas, když zase přivedu zajatý lid Judský a Jeruzalémský,

1 וְהָיָה אַחֲרֵי־כֵן אֶשְׁפּוֹךְ אֶת־רוּחִי עַל־כָּל־בָּשָׂר וְנִבְּאוּ בְּנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם זִקְנֵיכֶם חֲלֹמוֹת יַחֲלֹמוּן בַּחוּרֵיכֶם חֶזְיֹנוֹת יִרְאוּ ׃

1 Cãci iatã cã în zilele acelea şi în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinşii de rãzboi ai lui Iuda şi ai Ierusalimului,

1  For then, in those days and at that time, when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem,

2 Také na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého Ducha.

2 Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.

2 Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech.

2 Shromáždím také všecky národy, a svedu je do údolí Jozafat, abych se tam soudil s nimi o lid svůj a dědictví své, Izraele, jejž rozptýlili mezi pohany a zemi mou rozdělili.

2 וְגַם עַל־הָעֲבָדִים וְעַל־הַשְּׁפָחוֹת בַּיָּמִים הָהֵמָּה אֶשְׁפּוֹךְ אֶת־רוּחִי ׃

2 voi strânge pe toate neamurile, şi le voi pogorâ în valea lui Iosafat. Acolo, Mã voi judeca cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea pe care l-au risipit printre neamuri, împãrţind între ele ţara Mea.

2  I will gather all the nations and bring them down to the valley of Jehoshaphat, and I will enter into judgment with them there, on account of my people and my heritage Israel, because they have scattered them among the nations. They have divided my land,

3 Učiním divy na nebi i na zemi, krev, oheň a sloupy kouře.

3 Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.

3 Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým.

3 Také o lid můj metali los, a dávali mládence za nevěstku, mladice pak prodávali za víno, aby pili.

3 וְנָתַתִּי מוֹפְתִים בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ דָּם וָאֵשׁ וְתִימֲרוֹת עָשָׁן ׃

3 Au tras la sorţ pentru poporul Meu; au dat un flãcãu pe o curvã, şi au vândut fata pe vin, şi l-au bãut.

3  and cast lots for my people, and traded boys for prostitutes, and sold girls for wine, and drunk it down.

4 Slunce se změní v temnotu a měsíc v krev, dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný.

4 Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.

4 Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den.

4 Anobrž, co vy máte proti mně, ó Tyrští a Sidonští, i všecky končiny Filistinské? Zdaliž se mi odplacujete? Jestliže mi se odplacujete, snadněť a vnáhleť i já obrátím odplatu vaši na hlavu vaši,

4 הַשֶּׁמֶשׁ יֵהָפֵךְ לְחֹשֶׁךְ וְהַיָּרֵחַ לְדָם לִפְנֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא ׃

4 Ce vreţi voi cu Mine, Tirule şi Sidonule, şi toate ţinuturile Filistenilor? Vreţi sã-Mi rãsplãtiţi vreo faptã sau sã faceţi ceva împotriva Mea? Iute, fãrã zãbavã, voi întoarce faptele voastre asupra capului vostru.

4  What are you to me, O Tyre and Sidon, and all the regions of Philistia? Are you paying me back for something? If you are paying me back, I will turn your deeds back upon your own heads swiftly and speedily.

5 I stane se, každý, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, se zachrání, protože na hoře Sijón a v Jeruzalémě bude útočiště, jak pravil Hospodin, mezi vyváznuvšími, které Hospodin povolává.

5 Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.

5 Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin slíbil, hrstka přeživších, které povolal Hospodin.

5 Kteříž stříbro mé i zlato mé béřete, a klénoty mé výborné vnášíte do chrámů svých,

5 וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר־יִקְרָא בְּשֵׁם יְהוָה יִמָּלֵט כִּי בְּהַר־צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר יְהוָה וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר יְהוָה קֹרֵא ׃

5 Mi-aţi luat argintul şi aurul, şi cele mai bune odoare ale Mele, şi le-aţi dus în templele voastre.

5  For you have taken my silver and my gold, and have carried my rich treasures into your temples.