CSP

BHS

NRSV

1 Hospodinovo slovo, které se stalo k Jóelovi, synu Petúelovu:

1 דְּבַר־יְהוָה אֲשֶׁר הָיָה אֶל־יוֹאֵל בֶּן־פְּתוּאֵל ׃

1  The word of the LORD that came to Joel son of Pethuel:

2 Slyšte to, starší, poslouchejte, všichni obyvatelé země! Stalo se takového ve vašich dnech nebo ve dnech vašich otců?

2 שִׁמְעוּ־זֹאת הַזְּקֵנִים וְהַאֲזִינוּ כֹּל יוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ הֶהָיְתָה זֹּאת בִּימֵיכֶם וְאִם בִּימֵי אֲבֹתֵיכֶם ׃

2  Hear this, O elders, give ear, all inhabitants of the land! Has such a thing happened in your days, or in the days of your ancestors?

3 Vypravujte o tom svým synům, vaši synové svým synům a jejich synové další generaci.

3 עָלֶיהָ לִבְנֵיכֶם סַפֵּרוּ וּבְנֵיכֶם לִבְנֵיהֶם וּבְנֵיהֶם לְדוֹר אַחֵר ׃

3  Tell your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation.

4 Zbytek gázám sežraly arbe, zbytek arbe sežraly jelek, zbytek jelek sežraly chasíl.

4 יֶתֶר הַגָּזָם אָכַל הָאַרְבֶּה וְיֶתֶר הָאַרְבֶּה אָכַל הַיָּלֶק וְיֶתֶר הַיֶּלֶק אָכַל הֶחָסִיל ׃

4  What the cutting locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the hopping locust has eaten, and what the hopping locust left, the destroying locust has eaten.

5 Probuďte se, opilci, a plačte! Všichni pijani vína, naříkejte nad sladkým vínem, neboť bylo odňato od vašich úst.

5 הָקִיצוּ שִׁכּוֹרִים וּבְכוּ וְהֵילִלוּ כָּל־שֹׁתֵי יָיִן עַל־עָסִיס כִּי נִכְרַת מִפִּיכֶם ׃

5  Wake up, you drunkards, and weep; and wail, all you wine-drinkers, over the sweet wine, for it is cut off from your mouth.

6 Protože do mé země vstoupil národ, mocný a bez počtu; jeho zuby zuby lva, má tesáky lvice.

6 כִּי־גוֹי עָלָה עַל־אַרְצִי עָצוּם וְאֵין מִסְפָּר שִׁנָּיו שִׁנֵּי אַרְיֵה וּמְתַלְּעוֹת לָבִיא לוֹ ׃

6  For a nation has invaded my land, powerful and innumerable; its teeth are lions' teeth, and it has the fangs of a lioness.

7 Proměnil moji révu v děsivou , moje fíkovníky v třísky; zcela je obnažil a odvrhl, její ratolesti zbělely.

7 שָׂם גַּפְנִי לְשַׁמָּה וּתְאֵנָתִי לִקְצָפָה חָשֹׂף חֲשָׂפָהּ וְהִשְׁלִיךְ הִלְבִּינוּ שָׂרִיגֶיהָ ׃

7  It has laid waste my vines, and splintered my fig trees; it has stripped off their bark and thrown it down; their branches have turned white.

8 Naříkej jako panna přepásaná pytlovinou nad snoubencem svého mládí.

8 אֱלִי כִּבְתוּלָה חֲגֻרַת־שַׂק עַל־בַּעַל נְעוּרֶיהָ ׃

8  Lament like a virgin dressed in sackcloth for the husband of her youth.

9 Přídavná i litá oběť byla odstraněna z Hospodinova domu; kněží, Hospodinovi služebníci, truchlí.

9 הָכְרַת מִנְחָה וָנֶסֶךְ מִבֵּית יְהוָה אָבְלוּ הַכֹּהֲנִים מְשָׁרְתֵי יְהוָה ׃

9  The grain offering and the drink offering are cut off from the house of the LORD. The priests mourn, the ministers of the LORD.

10 Pole je zničeno, země truchlí, neboť obilí je zničeno. Nové víno vyschlo, olej chybí.

10 שֻׁדַּד שָׂדֶה אָבְלָה אֲדָמָה כִּי שֻׁדַּד דָּגָן הוֹבִישׁ תִּירוֹשׁ אֻמְלַל יִצְהָר ׃

10  The fields are devastated, the ground mourns; for the grain is destroyed, the wine dries up, the oil fails.

11 Styďte se, zemědělci, vinaři, naříkejte nad pšenicí a ječmenem, neboť žeň pole přišla vniveč.

11 הֹבִישׁוּ אִכָּרִים הֵילִילוּ כֹּרְמִים עַל־חִטָּה וְעַל־שְׂעֹרָה כִּי אָבַד קְצִיר שָׂדֶה ׃

11  Be dismayed, you farmers, wail, you vinedressers, over the wheat and the barley; for the crops of the field are ruined.

12 Réva uschla, fíkovník zvadl, granátovník i palma a jabloň, všechny polní stromy uschly, uschl jásot lidských synů.

12 הַגֶּפֶן הוֹבִישָׁה וְהַתְּאֵנָה אֻמְלָלָה רִמּוֹן גַּם־תָּמָר וְתַפּוּחַ כָּל־עֲצֵי הַשָּׂדֶה יָבֵשׁוּ כִּי־הֹבִישׁ שָׂשׂוֹן מִן־בְּנֵי אָדָם ׃ ס

12  The vine withers, the fig tree droops. Pomegranate, palm, and apple-- all the trees of the field are dried up; surely, joy withers away among the people.

13 Přepásejte se a bědujte, kněží! Naříkejte, služebníci oltáře! Vejděte, nocujte v žíněných rouchách, služebníci mého Boha, protože z domu vašeho Boha byla vzata oběť přídavná i litá.

13 חִגְרוּ וְסִפְדוּ הַכֹּהֲנִים הֵילִילוּ מְשָׁרְתֵי מִזְבֵּחַ בֹּאוּ לִינוּ בַשַּׂקִּים מְשָׁרְתֵי אֱלֹהָי כִּי נִמְנַע מִבֵּית אֱלֹהֵיכֶם מִנְחָה וָנָסֶךְ ׃

13  Put on sackcloth and lament, you priests; wail, you ministers of the altar. Come, pass the night in sackcloth, you ministers of my God! Grain offering and drink offering are withheld from the house of your God.

14 Nachystejte půst, svolejte shromáždění, shromážděte starší všechny obyvatele země domu Hospodina, vašeho Boha, a volejte k Hospodinu o pomoc.

14 קַדְּשׁוּ־צוֹם קִרְאוּ עֲצָרָה אִסְפוּ זְקֵנִים כֹּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ בֵּית יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְזַעֲקוּ אֶל־יְהוָה ׃

14  Sanctify a fast, call a solemn assembly. Gather the elders and all the inhabitants of the land to the house of the LORD your God, and cry out to the LORD.

15 Běda tomu dni! Neboť Hospodinův den je blízko, přijde jako zkáza od Všemohoucího.

15 אֲהָהּ לַיּוֹם כִּי קָרוֹב יוֹם יְהוָה וּכְשֹׁד מִשַׁדַּי יָבוֹא ׃

15  Alas for the day! For the day of the LORD is near, and as destruction from the Almighty it comes.

16 Což nebylo odňato před našima očima jídlo, radost a jásání z domu našeho Boha?

16 הֲלוֹא נֶגֶד עֵינֵינוּ אֹכֶל נִכְרָת מִבֵּית אֱלֹהֵינוּ שִׂמְחָה וָגִיל ׃

16  Is not the food cut off before our eyes, joy and gladness from the house of our God?

17 Zrna pod svými hroudami zaschla, sklady zpustošené, sýpky zbořené, protože obilí uschlo.

17 עָבְשׁוּ פְרֻדוֹת תַּחַת מֶגְרְפֹתֵיהֶם נָשַׁמּוּ אֹצָרוֹת נֶהֶרְסוּ מַמְּגֻרוֹת כִּי הֹבִישׁ דָּגָן ׃

17  The seed shrivels under the clods, the storehouses are desolate; the granaries are ruined because the grain has failed.

18 Jak vzdychá dobytek! Stáda skotu se zmateně potulují, protože pro ně není pastva. I stáda ovcí trpí.

18 מַה־נֶּאֶנְחָה בְהֵמָה נָבֹכוּ עֶדְרֵי בָקָר כִּי אֵין מִרְעֶה לָהֶם גַּם־עֶדְרֵי הַצֹּאן נֶאְשָׁמוּ ׃

18  How the animals groan! The herds of cattle wander about because there is no pasture for them; even the flocks of sheep are dazed.

19 K tobě, Hospodine, volám, neboť stepní pastviny strávil oheň, všechny polní stromy spálil plamen.

19 אֵלֶיךָ יְהוָה אֶקְרָא כִּי אֵשׁ אָכְלָה נְאוֹת מִדְבָּר וְלֶהָבָה לִהֲטָה כָּל־עֲצֵי הַשָּׂדֶה ׃

19  To you, O LORD, I cry. For fire has devoured the pastures of the wilderness, and flames have burned all the trees of the field.

20 I polní zvěř dychtí po tobě, neboť vodní toky vyschly, stepní pastviny strávil oheň.

20 גַּם־בַּהֲמוֹת שָׂדֶה תַּעֲרוֹג אֵלֶיךָ כִּי יָבְשׁוּ אֲפִיקֵי מָיִם וְאֵשׁ אָכְלָה נְאוֹת הַמִּדְבָּר ׃ פ

20  Even the wild animals cry to you because the watercourses are dried up, and fire has devoured the pastures of the wilderness.