CSP

CEP

B21

BKR

BHS

VDC

NRSV

1 Hle, můj otrok, kterého budu pevně držet, můj vyvolený, si má duše oblíbila. Vložil jsem na něj svého Ducha, přinese právo národům.

1 "Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.

1 Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit.

1 Aj, služebník můj, na kteréhož se zpodepru, vyvolený můj, jehož libuje duše má. Ducha svého dám jemu, onť soud národům vynášeti bude.

1 הֵן עַבְדִּי אֶתְמָךְ־בּוֹ בְּחִירִי רָצְתָה נַפְשִׁי נָתַתִּי רוּחִי עָלָיו מִשְׁפָּט לַגּוֹיִם יוֹצִיא ׃

1 "Iatã Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care Îşi gãseşte plãcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.

1  Here is my servant, whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights; I have put my spirit upon him; he will bring forth justice to the nations.