CSP

CEP

B21

BKR

BHS

VDC

NRSV

11 Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem bude mluvit k tomuto lidu.

11 Proto nesrozumitelnou řečí a cizím jazykem promluví k tomuto lidu ten,

11 Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem.

11 A však jako by neznámou řečí a cizím jazykem mluvil lidu tomuto,

11 כִּי בְּלַעֲגֵי שָׂפָה וּבְלָשׁוֹן אַחֶרֶת יְדַבֵּר אֶל־הָעָם הַזֶּה ׃

11 Ei bine! Prin nişte oameni cu buze bîlbãitoare şi cu vorbirea strãinã va vorbi poporului acestuia Domnul.

11  Truly, with stammering lip and with alien tongue he will speak to this people,

12  , který jim řekl: Toto místo odpočinku, dejte odpočinek vyčerpanému, toto místo odpočinutí; ale nechtěli poslechnout.

12 který mu říkal: "Zde je místo odpočinutí, nechte odpočinout znaveného, zde je místo míru!" Nechtěli však slyšet.

12 Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte odpočinout znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli,

12 Kdyžto jim řekl: Totoť jest odpočinutí, způsobte odpočinutí ustalému, toť jest, pravím, odpočinutí. Ale nechtěli slyšeti.

12 אֲשֶׁר אָמַר אֲלֵיהֶם זֹאת הַמְּנוּחָה הָנִיחוּ לֶעָיֵף וְזֹאת הַמַּרְגֵּעָה וְלֹא אָבוּא שְׁמוֹעַ ׃

12 El îi zicea: "Iatã odihna; lãsaţi pe cel ostenit sã se odihneascã; iatã locul de odihnã!" Dar ei n-au vrut sã asculte,

12  to whom he has said, "This is rest; give rest to the weary; and this is repose"; yet they would not hear.