CSP

CEP

B21

BKR

BHS

VDC

NRSV

2 Hle, Bůh má záchrana, budu důvěřovat a nebudu se strachovat, vždyť Hospodin mou silou i mocí – stal se mou záchranou.

2 Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou."

2 Hle, Bůh mě zachránil - doufám a už se nebojím. Má síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!"

2 Aj, Bůh silný spasení mé, doufati budu, a nebudu se strašiti; nebo síla má a píseň a spasení mé jest Bůh Hospodin.

2 הִנֵּה אֵל יְשׁוּעָתִי אֶבְטַח וְלֹא אֶפְחָד כִּי־עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ יְהוָה וַיְהִי־לִי לִישׁוּעָה ׃

2 "Iatã, Dumnezeu este izbãvirea mea, voi fi plin de încredere, şi nu mã voi teme de nimic; cãci Domnul Dumnezeu este tãria mea şi pricina laudelor mele, şi El m-a mântuit."

2  Surely God is my salvation; I will trust, and will not be afraid, for the LORD GOD is my strength and my might; he has become my salvation.