CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

18 A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem,

18 A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

18 Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem.

18 A neopíjejte se vínem, v němžto jest prostopášnost, ale naplněni buďte Duchem svatým,

18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι,

18  Nu vã îmbãtaţi de vin, aceasta este destrãbãlare. Dimpotrivã, fiţi plini de Duh.

18  Do not get drunk with wine, for that is debauchery; but be filled with the Spirit,

19 mluvíce k sobě v chvalozpěvech, oslavných zpěvech a duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce

19 ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

19 Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu.

19 Mluvíce sobě vespolek v žalmích, a v chvalách, a v písničkách duchovních, zpívajíce a plésajíce v srdcích vašich Pánu,

19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς ἐν ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ,

19 Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântãri de laudã şi cu cântãri duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toatã inima laudã Domnului.

19  as you sing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, singing and making melody to the Lord in your hearts,

20 a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho Pána Ježíše Krista Bohu a Otci.

20 a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

20 Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

20 Díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho Jezukrista Bohu a Otci,

20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί,

20 Mulţãmiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatãl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.

20  giving thanks to God the Father at all times and for everything in the name of our Lord Jesus Christ.