CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

14 jenž je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení vlastnictví k chvále jeho slávy.

14 jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

14 Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!

14 Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho.

14 ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ.

14  şi care este o arvunã a moştenirii noastre, pentru rãscumpãrarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

14  this is the pledge of our inheritance toward redemption as God's own people, to the praise of his glory.