CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

18 Děkuji Bohu, mluvím jazyky více než vy všichni;

18 Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni,

18 Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni;

18 Děkuji Bohu svému, že více nežli vy všickni jazyky cizími mluvím.

18 εὐχαριστῶ τῷ θεῷ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ·

18  Mulţãmesc lui Dumnezeu cã eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi.

18  I thank God that I speak in tongues more than all of you;