CSP

CEP

B21

BKR

NA

VDC

NRSV

8 Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání;

8 Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,

8 jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání,

8 Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč umění podle téhož Ducha,

8 ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα,

8 De pildã, unuia îi este dat, prin Duhul, sã vorbeascã despre înţelepciune; altuia, sã vorbeascã despre cunoştinţã, datoritã aceluiaş Duh;

8  To one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit,

9 dalšímu víra v témž Duchu, jinému dary uzdravování v témž Duchu;

9 někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,

9 dalšímu víra v tomtéž Duchu, jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu,

9 Jinému víra v témž Duchu, jinému darové uzdravování v jednostejném Duchu,

9 ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι,

9 altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tãmãduirilor, prin acelaşi Duh;

9  to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit,

10 jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků.

10 někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.

10 jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému různé druhy jazyků, jinému výklad jazyků.

10 Někomu divů činění, jinému proroctví, jinému rozeznání duchů, jinému rozličnost jazyků, jinému vykládání jazyků.

10 ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία, ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν·

10 altuia, puterea sã facã minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tãlmãcirea limbilor.

10  to another the working of miracles, to another prophecy, to another the discernment of spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues.