CSP

BHS

NRSV

9 Což jeho milosrdenství nadobro skončilo? Nebude už mluvit k pokolením?

9 הֶאָפֵס לָנֶצַח חַסְדּוֹ גָּמַר אֹמֶר לְדֹר וָדֹר ׃

9  Has God forgotten to be gracious? Has he in anger shut up his compassion?" Selah

10 Což Bůh zapomněl smilování? Cožpak zavřel v hněvu své slitování? Sela.

10 הֲשָׁכַח חַנּוֹת אֵל אִם־קָפַץ בְּאַף רַחֲמָיו סֶלָה ׃

10  And I say, "It is my grief that the right hand of the Most High has changed."