Za kulatým stolem

A
v jisté zemi zasedali 
E
za kulatým 
A
stolem
A
nikdo nebyl v čele, 
E
všichni z očí v oči 
A
kolem
/: 
D
dva z rady pak 
A
navrhli, 
E
jak se dostat 
A
z nu
 
E
dy
A
že se z kruhu 
D
odřízne a 
E
vzniknou jedny 
A
chůdy :/
když se prali o chůdy za pětihrannou deskou
přišel řečník obratný se svou myšlenkou hezkou:
/: chůdy že se upraví a postaví se lešení
vyšší budou nahoře a nižší přijmou řešení :/
z vrchních pater rady zaznívá hurónský smích
ale dole stlačen praví řečník hnidopich:
/: každý chvilku tahá pilku, teď je řada spíše
vyrovnati vyšší patra, smál se při tom tiše :/
jednota a dobrá pověst! halelůja ámen
poradila jim jak podvést s pokrčením ramen
/: úskok, zradu, na cti krádež brát za nástroj míru
pak se navléct do ornátu hlásat pravou víru :/
parta skrčků vyhrála a teď se kouše nudou
rozbíjejí zrcadla a šmelí s ornou půdou
/: trosky stolu smetli spolu byť se perou přesto
naplivali naň až vzniklo z třísek dřeva těsto :/
dřevotříska dobrá je pro stavbu nábytku
proto dvorní šašek složil moudrou nabídku
/: s velkou láskou ke svým bratřím vynaložil sílu
pozval sadu vrtáků a vložil ruce k dílu :/
a že radit ze židlí nikdy nic nevyneslo
tak vrtáci nabídli že bude jenom křeslo
/: toto křeslo spíš se jeví jako trůnní stolice
sedí na ní šašek pod ním poskakují opice :/
Am
vrták stárne, šašci chřadnou, 
Em
jenom vydechnout
Am
jejich práci neúnavnou 
Em
nelze přehlédnout
/: 
Dm
zadušený, sípající 
Am
vzdechem uschne pramen
Dm
když je vrták na stolici 
Am
tak je s námi 
E
ámen :/
proto pravím posluchači, nezůstanu vzadu
utíkej pryč od těch co chtěj poskytovat radu
/: utíkej se chraň se střetu s politickou špínou
a když jsou ve tvojí zemi, tak si najdi jinou :/