La Tine venim

A
La Tine venim, la Tine venim
Mântuiţi in 
D
faţa Ta noi 
Bm
stăm
Cu capul 
A
sus, inima 
E
plină de laudă
A
Ţie ne inchi
E
năm
Te preamă
A
rim, Ta preamă
A7
rim
Indurarea 
D
Ta o inăl
Bm
ţăm
Căci ne-ai elibe
A
rat, lanţurile le-ai 
E
rupt
Care ne-au ro
A
bit.
 
E

Noi Te iu
A
bim, noi Te iu
A7
bim
Al Tău nume 
D
mare-L inăl
Bm
ţăm
Căci în Tine e pu
A
terea, în Tine-i măre
E
ţia
Prin care 
A
suntem birui
E
tori
Ţie ne-nchi
A
năm, Ţie ne-nchi
A7
năm
Cu podoabe 
D
sfinte în faţa Ta 
Bm
stăm
Lauda-tie, Domnul 
A
meu
Domneşte 
E
Tu printre 
A
noi.